Cyril Svoboda

Ředitel Diplomatické Akademie


Články

Homo Homini

01. 06. 2012

Homo Homini v praxi české zahraniční politiky, blog.Aktualne, 01. 06. 2012.

Má být David Rath ve vazbě?

17. 05. 2012

blog.Aktualne, 17. 05. 2012

Spravedlnost ne slepá

18. 04. 2012

blog.Aktualne

Forum proti korupci

13. 10. 2011

blog.Aktualne