Cyril Svoboda

Ředitel Diplomatické Akademie

Diplomacie je nejen řemeslem, je také posláním. Nenáleží jen kariérním diplomatům. Kvalitního diplomata si žádá každý úřad, každý podnik, každá organizace


Diplomatická Akademie

Diplomatic Academy

Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností.

Více informací